• Tractus Teknoloji

Biz Kimiz

TRACTUS Teknoloji nihayet uzun süren heyecan ve araştırma sonucu kuruldu. Biz teknolojiye aşığız ve problem çözmeyi seviyoruz. Verilerinize dokunmamıza izin verin, biz size günümüz kaotik ve rekabetçi iş ortamında ihtiyaç duyacağınız geçmişinizi, bugününüzü ve geleceğinizi gösterelim.

Daha Fazla

Makine Öğrenmesi / Yapay Zeka

Yapay zeka, makinelerin deneyimlerden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insanların "öğrenme", "problem çözme" gibi bilişsel işlevlerini taklit etmesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Makine öğrenimi ise makinelerin açıkça programlanmadan verilerden öğrenmesini sağlayan bir yapay zeka uygulaması veya alt kümesi olarak tanımlanmaktadır. Bugün duyduğumuz yapay zeka örneklerinin çoğu, satranç oynayan bilgisayarlardan sürücüsüz arabalara kadar, makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme gibi yöntemlere dayanmaktadır.

İş Zekası

İş Zekası terimi, bir kuruluşun gelecek hakkında doğru kararlar alabilmesi için, geçmiş ve mevcut zaman verilerinin toplanması, entegrasyonu, analiz edilmesi ve anlamlı bilgilere dönüştürülmesini sağlayan veri yönetim sürecini ifade etmektedir. İş zekasında kullanılan araçlar, kullanıcılara işletmenin durumu hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için veri setlerine erişir ve bunları analiz eder ve raporlarda, özetlerde, gösterge panolarında, grafiklerde, çizelgelerde ve haritalarda analitik bulgular sunar.

Veri Analitiği

Veri analitiği terimi, içerdikleri bilgiler hakkında sonuçlar çıkarmak için ham verileri analiz etme sürecini ifade etmektedir. Veri analitiği teknikleri, ham verileri almayı ve onlardan değerli içgörüler elde etmek için kalıpları ortaya çıkarmayı sağlamaktadır.

Büyük Veri

Büyük Veri, çeşitli veri kaynaklarından gelen ve farklı formatlara sahip büyük miktarda veriyi ifade eder. Büyük veri, geleneksel veri işleme ve uygulama yazılımları tarafından ele alınamayacak kadar büyük ve karmaşık olan veri kümelerini anlaşılır hale getirme, analiz etme, sistematik olarak bilgi çıkarma yollarını ele alan bir alandır.

Açık Kaynak Kodlu Algoritmalar

Algoritma basitçe, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Açık kaynak algoritmalarda hemen hemen her algoritmanın kaynak kodu (en az bir programlama dilinde yazılmış) algoritma ile birlikte yayınlanır ve araştırmacıların algoritmayı sınırlarına kadar test etmelerini ve nerede başarısız olabileceklerini görmelerini serbest hale getirir. Böylece algoritmada yeni geliştirmeler ve iyileştirmeler yapılabilir.

Bilgisayarlı Görü

Bilgisayarlı görü, insan görme sisteminin karmaşıklığını kopyalamaya ve bilgisayarların görüntü ve videolardaki nesneleri tıpkı insanların yaptığı gibi tanımlayıp işlemesini sağlamaya odaklanan bilgisayar bilimi alanıdır. Günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Plaka tanıma sistemleri, yüz tanıma sistemleri bilgisayarlı görü teknolojisi ile gerçekleştirilmektedir.

0
0
0
0